Zákazový sprej pro psy s feromony pro úpravu problémového chování (např. nežádoucí skákání, nadměrné štěkání, agrese, tahání na vodítku, škrábání nábytku apod.). Použití:  k okamžitému přerušení nežádoucí činnosti za pomoci syčivého efektu spreje a feromonů. Poskytuje rychlé a efektivní řešení bez způsobení fyzické újmy zvířeti, pokud se požívá dle pokynů.

Návod k použití:

Jednou krátce stiskněte sprej směrem ke zvířeti ve vzdálenosti cca 45cm od něj. Používejte pouze v průběhu nežádoucí činnosti. Skladování: uchovávejte při pokojové teplotě Upozornění: Chraňte před dětmi. Nevhazujte obal do ohně ani jej neprorážejte. Nepoužívejte v blízkosti ohně.

Balení: 29g, tlaková láhev