Zákazový sprej pro kočky s feromony pro úpravu problémového chování (např. nežádoucí skákání, nadměrné mňoukání, agrese, značkování, škrábání nábytku apod.).
Použití:  k okamžitému přerušení nežádoucí činnosti za pomoci syčivého efektu spreje a feromonů. Poskytuje rychlé a efektivní řešení bez způsobení fyzické újmy zvířeti, pokud se požívá dle pokynů.

Návod k použití:

Jednou krátce stiskněte sprej směrem ke zvířeti ve vzdálenosti cca 45cm od něj. Používejte pouze v průběhu nežádoucí činnosti.

Balení: 29g, tlaková láhev